Eszköz bérlési szándékukat minimum 1 nappal a bérlés megkezdése előtt szükséges jelezni nekünk.

< a részletek megjelenítéséhez kattintson a menü nevére >

Bérlő lehet minden olyan természetes személy, vagy hivatalos céges megrendelés esetén minden olyan Magyarországon bejegyzett cég által hivatalosan megbízott természetes személy, aki:

  • 18. életévét betöltötte,

  • magyar állampolgár,

  • rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel,

  • és a bérlés kezdetekor rendelkezik a bérlési feltételekben előírt szükséges érvényes igazolványokkal.

Bármely eszköz bérlési feltétele a bérlő cég által hivatalosan megbízott magánszemély eredeti, érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét.

A Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés (Továbbiakban: bérleti szerződés) mellékleteként a szükséges igazolványok másolata szükséges (üzletünkben megoldható). A bérbeadó, azaz a Camera Kft. fenntartja a jogot további dokumentumok bekérésére.

Az eszközök használatban vannak, ezért nem garantált, hogy mindig rendelkezésre állnak! Érdeklődjön e-mailben a bérelni kívánt eszközök rendelkezésre állásával kapcsolatban.


  Megrendelést, bérlési időpont módosítását és lemondást minden esetben írásos formában áll módunkban elfogadni. A megrendeléseket minimum 1 nappal a bérlés megkezdése előtt tudjuk befogadni.

  A bérelt eszközök átvétele minden esetben személyesen történik a 1085. Budapest, Somogyi Béla u. 19. szám alatt található üzletünkben, mely eszközök a jelen bérleti feltételeken alapuló Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint bérleti szerződés megismerése és annak aláírása után vehetők használatba kizárólag Magyarország területén.

Az eszközöket a bérlő köteles tételesen átvenni és visszaadáskor tételesen átadni.

  A bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős, mely károk kijavítási költségét a bérlő köteles a bérbeadó, azaz a Camera Kft. számára megfizetni, amennyiben hiány, sérülés, törés, repedés keletkezik az eszközökben.

  Valamennyi, a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett megtérítendő kár összegének felső határa az egyes termékekhez rendelt leltári érték. Így elvesztés vagy gazdaságtalan kijavítás esetén a bérelt eszközök a Kölcsönadási Jegyzőkönyvön feltüntetett értékei fizetendőek.

  A bérleti szerződés a bérlő számára átruházási jogot nem biztosít, így a bérlő a bérelt eszközöket harmadik fél számára nem adhatja át. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt eszközök mindvégig a bérbeadó, azaz a Camera Kft. tulajdonát képezik, s mindenkori kártérítési felelősséget vállal értük.

  A bérleti időszak alatt a bérelt eszközökben bármilyen természetes úton bekövetkezett meghibásodás esetén a bérbeadónak, azaz a Camera Kft.-nek kártérítési kötelezettsége nem keletkezik a bérlővel szemben.

  A bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra, ha egyértelműen megítélhető, hogy a leendő bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

A bérleti feltételek megismerése, elfogadása, a Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint bérleti szerződés aláírása, a szükséges iratok lemásolása után a bérleti díj összegének megfizetése, illetve a bérlés időtartamára meghatározott kaució letétbe helyezése.

A bérlési idő 1 nap. Előzetes egyeztetést követően a bérelt eszközök átvétele és leadása adott munkanapon nyitva tartási időben bármikor lehetséges (nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között). A minimális bérlési időn, azaz 1 napon belül visszaszolgáltatott eszközök esetében egységesen 1 napi bérleti díj kerül kiszámlázásra.

  Hétvégi kölcsönzés esetén a minimális bérleti idő péntek 12 órától hétfő 12 óráig tart. Ilyenkor a péntek-szombat- vasárnap-hétfő napokat átölelő bérlési időszakra 3 bérleti nap helyett mindössze 2 nap kerül kiszámlázásra.

  A bérleti idő meghosszabbítása személyesen, a bérelt eszközök átadásának helyén lehetséges az eszközök visszaszállításával és új bérleti szerződés megkötésével.

Telefonon/e-mailben nem lehetséges bérleti időt hosszabbítani.

  Az eszközök el-, és visszaszállításáról minden esetben a bérlő gondoskodik. A szállításból adódó esetleges problémákért, károkért a bérlő felel.

A bérleti díj kiszámítása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik, mely függ a bérelt eszköz felvételének és leadásának pontos idejétől. Kérjük, hogy minden esetben adják meg a felvétel és leadás pontos dátumát és idejét az alábbi formában: év.hó.nap óra:perc vagy év.hó.nap de/du.

A bérleti díj a tervezett teljes bérlési időszakra vonatkozóan egy összegben a bérlés kezdetekor előre fizetendő készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen.

  Az üzletünkben kifüggesztett és a honlapunkon megtekinthető Bérelhető eszközök listájában szereplő egyes termékekhez rendelt bérleti díjak kerülnek kiszámlázásra a bérleti időszak hosszától függően.

A letéti díj az egyes eszközök leltári értékével megegyező összeg.

  A Bérelhető eszközök listájában szereplő egyes tételek letéti díjak a bérleti díjjal egy időben, a bérlés megkezdését megelőzően esedékes kaució gyanánt, visszafizetése pedig a bérelt eszközök visszaszolgáltatásakor történik.

  Amennyiben a bérelt eszközök nem rendeltetésszerű használatból eredően kijavításra szorulnak, ennek költsége a letéti díjból levonásra kerül és a kijavítás költségével csökkentett összegű letéti díj kerül visszafizetésre.

  A bérbeadó tudta és írásos belegyezése nélküli bérlési idő hosszabbítása esetén késedelmi díjat számítunk fel, mely a bérelt eszközök alapdíjának kétszerese naponta.

  Késedelmes visszaszolgáltatás esetén késedelmi díjat számítunk fel, mely a letéti díj visszatérítendő összegét csökkenti.

Az írásos megrendelést követően a bérlő által történő lemondás esetén a megrendelt teljes bérlési időtartamra vonatkozóan az eszközök bérleti díjának 25%-a válik fizetendővé, amennyiben a lemondás a rögzített bérlési időszak első napját megelőző 3 munkanapon belül történik.Három munkanapot meghaladó időtartam esetén a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel.

A Bérelhető eszközök listájában szereplő egyes tételeknél a bérlés megkezdését megelőzően -a bérleti díjon kívül- kaució fizetése esedékes, visszafizetése pedig a bérelt eszközök visszaszolgáltatásakor történik.

 A kauciós számla kifizetése azonnal esedékessé válik, ha a bérelt eszköz a bérlési időszak végén nem kerül időben visszaszolgáltatásra! Késedelmes visszaszolgáltatás esetén késedelmi díjat számítunk fel, mely a letéti díj visszatérítendő összegét csökkenti.

© 2018 Camera kft. All Rights Reserved. Designed By Camera kft.